Rozhraníse uzavřelo

Rozhraní prezentovalo živé instalace projektů studentů Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění vzniklých v akademickém roce 2020/21, na počest zahájení nového akademického roku.